Kitchen Apothecary Border_image
Kitchen Apothecary Border $4.99 - $6.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 11.73"w x 5.98"h | 9.41"w x 4.76"h | 7.80"w x 3.98"h | 6.85"w x 3.46"h
Can’t Touch This_image
Can’t Touch This $5.99 - $6.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 7.80"w x 6.54"h | 7.01"w x 5.87"h | 5.79"w x 4.84"h
Art Deco Botanicals_image
Art Deco Botanicals $5.99 - $6.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.89"w x 7.36"h | 5.83"w x 6.26"h | 4.88"w x 5.20"h
Botanical Dragon_image
Botanical Dragon $7.99 - $8.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.85"w x 7.28"h | 5.87"w x 6.22"h | 4.84"w x 5.16"h
Enchanted Leaf (Lace)_image
Sale
Enchanted Leaf (Lace) $3.49
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 4.02"w x 5.87"h | 3.39"w x 4.92"h | 3.58"w x 3.58"h
Normal Three Plants Ago_image
Normal Three Plants Ago $5.99 - $6.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 7.80"w x 7.52"h | 7.09"w x 6.85"h | 6.06"w x 5.87"h | 5.04"w x 4.84"h
Botanical Tree Rings_image
Botanical Tree Rings $4.99 - $5.99
5 Available Sizes:
Machine Embroidery: 7.68"w x 7.80"h | 6.73"w x 6.85"h | 5.75"w x 5.87"h | 4.76"w x 4.84"h | 3.78"w x 3.86"h
Woodland Garden Moth_image
Woodland Garden Moth $6.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.89"w x 7.36"h | 5.87"w x 6.30"h | 4.84"w x 5.20"h
Tropical Dreams Orchid_image
Tropical Dreams Orchid $5.99 - $6.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 7.80"w x 7.60"h | 6.89"w x 6.73"h | 5.91"w x 5.75"h | 4.84"w x 4.72"h
Dreamy Botanicals_image
Dreamy Botanicals $4.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.69"w x 11.73"h | 5.35"w x 9.41"h | 4.45"w x 7.80"h | 3.90"w x 6.85"h
Intricate Florals Diamond_image
Intricate Florals Diamond $6.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.89"w x 8.58"h | 5.87"w x 7.28"h | 4.84"w x 6.02"h
Sensational Skeleton Leaf_image
Sensational Skeleton Leaf $4.99 - $5.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.85"w x 9.49"h | 5.63"w x 7.80"h | 4.84"w x 6.73"h | 2.76"w x 3.86"h
Woodland Storybook Crest_image
Woodland Storybook Crest $6.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.85"w x 7.36"h | 5.83"w x 6.26"h | 4.84"w x 5.20"h
Early Morning Dew Drops Oak Leaf_image
Early Morning Dew Drops Oak Leaf $6.99 - $7.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 9.09"w x 6.85"h | 7.80"w x 5.87"h | 6.46"w x 4.84"h
Glistening Botanicals Border_image
Glistening Botanicals Border $5.99 - $6.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 11.73"w x 5.71"h | 9.41"w x 4.57"h | 7.80"w x 3.82"h | 6.85"w x 3.35"h
Early Morning Dew Drops Leaf_image
Early Morning Dew Drops Leaf $6.99 - $8.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 11.34"w x 6.85"h | 9.41"w x 5.67"h | 7.83"w x 4.72"h | 6.85"w x 4.13"h
Flourishing Branches_image
Flourishing Branches $4.99 - $5.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 11.73"w x 4.09"h | 9.41"w x 3.27"h | 7.80"w x 2.72"h | 6.89"w x 2.40"h
Hanging Houseplants Border_image
Hanging Houseplants Border $5.99 - $6.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 11.26"w x 6.85"h | 9.41"w x 5.71"h | 7.80"w x 4.76"h | 6.85"w x 4.17"h
Scientific Fern Collage_image
Scientific Fern Collage $5.99 - $6.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.85"w x 7.60"h | 5.83"w x 6.46"h | 4.84"w x 5.39"h
Soft Floating Lily Pads_image
Soft Floating Lily Pads $3.99 - $5.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 4.29"w x 10.28"h | 3.43"w x 8.23"h | 2.83"w x 6.81"h | 2.48"w x 5.98"h
Tiger in Lily Pads_image
Tiger in Lily Pads $6.99 - $7.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.10"w x 11.73"h | 4.88"w x 9.41"h | 4.06"w x 7.80"h | 3.54"w x 6.85"h
Luminescent Nature_image
Luminescent Nature $4.99 - $5.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 11.73"w x 6.38"h | 9.41"w x 5.12"h | 7.80"w x 4.25"h | 6.89"w x 3.74"h
Luminescent Nature_image
Luminescent Nature $4.99
1 Available Size:
Machine Embroidery: 3.86"w x 3.70"h
Sheer Beauty Succulent_image
Sheer Beauty Succulent $3.99 - $5.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.85"w x 7.24"h | 5.87"w x 6.18"h | 4.84"w x 5.12"h | 3.70"w x 3.90"h
Undersea Botanicals_image
Undersea Botanicals $5.99
3 Available Sizes:
Machine Embroidery: 8.70"w x 6.89"h | 7.40"w x 5.87"h | 6.18"w x 4.88"h
Dimensional Fern_image
Dimensional Fern $1.99 - $4.99
5 Available Sizes:
Machine Embroidery: 5.79"w x 11.73"h | 4.61"w x 9.41"h | 3.82"w x 7.80"h | 3.35"w x 6.85"h | 1.89"w x 3.86"h
Lush Ferns Candle Wrap (Lace)_image
Lush Ferns Candle Wrap (Lace) $4.99 - $5.99
2 Available Sizes:
Machine Embroidery: 6.89"w x 4.53"h | 5.31"w x 3.46"h
Mirage Succulent_image
Mirage Succulent $3.99 - $5.99
4 Available Sizes:
Machine Embroidery: 7.80"w x 6.85"h | 6.69"w x 5.87"h | 5.55"w x 4.88"h | 3.86"w x 3.39"h